Samtycke till mottagande av information

 

Som hälso- och sjukvårdspersonal kan du registrera dig nedan för att bland annat få information om, och inbjudningar till, terapiinriktad utbildning, seminarier, webinarer, symposier och andra vetenskapliga sammankomster, nyhetsuppdateringar från läkemedelsbranschen och information om nya indikationer och annan läkemedelsinformation.